Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Cílem této analýzy bylo zmapovat možnosti pracovního uplatnění zdravotně postižených u vybraných subjektů a získaná data využít jako informačního zdroje pro skupinu zdravotně postižených k nalezení práce a k jejich integraci do běžného života a do společnosti.

 

Šetření postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Data pro výše uvedenou analýzu byla získána prostřednictvím telefonického dotazování vybraných společností a prostřednictvím obesílky, které proběhly v období července a srpna 2007. Oslovené firmy odpovídaly na několik dotazů, které byly předem připraveny a konzultovány s odborníky na tuto problematiku. Výsledky dotazování přinášíme dále na této stránce.

 

Počet oslovených subjektů

 

telefonické dotazování

počet kontaktů: 1617  subjektů
kontaktováno: 787  subjektů
nekontaktováno: 830  subjektů
info neposkytlo: 492  subjektů
info poskytlo: 295  subjektů
úspěšnost: 18 %
 

obesílka - direct mail

obesláno: 4513  subjektů
vráceno adresát neznámý: 223  subjektů
počet vyplněných dotazníků došlých poštou: 135  subjektů
počet dotazníků vyplněných přes web rozhraní: 85  subjektů
celkový počet vyplněných dotazníků: 220  subjektů
úspěšnost: 5 %

 

celkem

celkem osloveno: 6130  subjektů
info poskytlo: 515  subjektů
úspěšnost: 8,4 %
 

Otázka č.1:
Zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením?

 
  tel.dotaz. obesílka celkem procent
ANO 117 91 208 40%
NE 178 129 307 60%
  295 220 515  

Ze všech společností, které nám na tuto otázku odpověděly, zaměstnává alespoň jednu osobu se zdravotním postižením 40% firem.

 

Otázka č.2:
Jaký podíl z celkového počtu zaměstnanců, které zaměstnáváte, činí osoby se zdravotním postižením?

 
  tel.dotaz. obesílka celkem
0% 183 130 313
1-4% 94 55 149

5-19%

15 30 45

20-39%

1 2 3

40-59%

0 0 0

60-79%

2 1 3

80-100%

0 2 2
  295 220 515

Zde je vidět, že podíl zaměstnanců se zdravotním postižením je vesměs v nejnižším rozmezí 1-4% z celkového počtu zaměstnanců. Z tabulky je ale také zřejmé, že několik firem se na zaměstnávání zdravotně postižených přímo specializuje, ty pak zaměstnávají 60 a více procent z celkového počtu zaměstnanců.

 

Otázka č.3:
Zkuste odhadnout počet volných pozic pro osoby se zdravotním postižením, které vaše společnost může aktuálně nabídnout?

Zde bylo možno uvést rozmezí, kolik volných pozic je k dispozici pro zdravotně postižené minimálně a maximálně.

 

telefonické dotazování

počet volných pozic min max MIN MAX
0 288 88 0 0
1 5 21 5 21
2 0 1 0 2
3 0 6 0 18
4 0 1 0 4
5 2 1 10 5
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
10 0 2 0 20
15 0 0 0 0
25 0 0 0 0
30 0 1 0 30
50 0 1 0 50
celkem     15 150

 

obesílka - direct mail

počet volných pozic min max MIN MAX
0 159 140 0 0
1 40 27 40 27
2 12 26 24 52
3 1 7 3 21
4 1 6 4 24
5 3 4 15 20
6 1 2 6 12
7 1 1 7 7
10 0 4 0 40
18 0 1 0 18
20 2 0 40 0
25 0 1 0 25
40 0 1 0 40
celkem     139 286

min - počet firem, které jako minimální počet volných pozic uvedly číslo ve sloupci "počet volných pozic"

max - počet firem, které jako maximální počet volných pozic uvedly číslo ve sloupci "počet volných pozic"

MIN - minimální počet volných pozic (součin hodnoty "počet volných pozic" a hodnoty MIN1)

MAX - maximální počet volných pozic (součin hodnoty "počet volných pozic" a hodnoty MAX1)

 

Společnosti, které se zúčastnily našeho šetření, nabízely celkově minimálně 154 a maximálně 436 volných míst pro zdravotně postižené.

 

Otázka č.4:
Můžete jmenovat pozice pro osoby se zdravotním postižením, které můžete aktuálně nabídnout?

Zde je výsledný seznam nabízených volných pozic:

account manager - nutná znalost AJ a NJ slovem i písmem
administrativní pracovník
administrativní výpomoc
administrátor - správce SW, HW
advokátní koncipient
analytik
asistent(ka)
automechanik
bagážista 
bezpečnostní služba - ostraha
consultant - risk management
četař úklidu
datový správce webových stránek
dělník v balírně
dělník ve skladu
dispečer
dispečer autobusového nádraží
dispečer velínu klimatizace
elektrikář
elektromontér
etiketování a balení zboží
externí účetní
finanční expert
grafik
hlídač parkoviště
hotelový recepční
informační operátor
inzertní poradce
IT administrator
product manager
kancelářské práce
key account manager
klempíř
konstruktér
konzultant systémové integrace
kooperant
kuchař
lepení pytlů
lisařka
magistr
manažer helpdesku
manipulační dělník
manipulant
montážní pracovníci
myč nádobí
novinář/-ka se znalostí angličtiny
obchodní asistentka
obchodní konzultant
obchodní referent
obchodník - telemarketing
obrábeč kovů
obsluha strojů
obsluha tiskových, kopírovacích  a dokončovacích zařízení
obsluha zákazníků (drive - sedí se i na židli)
operátor callcentra
operátor horké linky
operátor helpdesku
personalista
pokojská
pomocná ostraha
pomocnice v kuchyni
pomocný dělník v kovovýrobě
pomocný truhlář
práce podobné jemné mechanizaci
práce v balírně
práce ve skladu
práce za kasou na ČS PHM
pracovnice na dokončovacích pracích
pracovník provozové účtárny (zadávání jízdenek do systému)
pracovník ústních informací
pracovník zákaznického servisu
prodavač
prodavačka
produktový specialista 
programátor
programátor asp.net
programátor PHP
programátor web stránek
projekt manažer
projektant - stavař
průzkum pracovního trhu
příjímací technik
příprava salátů
recepční
recepční se znalostí angličtiny
referent
referentka,
asistentka
roznos letáků
rozpočtář staveb
řidič nákladního vozu
řidič vysokozdvižného vozíku
sekretářka
skladník
softwarový konzultant
specialista marketingu
specialistka - telemarkteting
stavební pracovník
strážný
svářeč
šička-švadlena v oděvní výrobě
technický dozor staveb
technik - tvorba nabídek
technik skladu
technologičtí experti
telefonistka - spojovatelka
telefonní operátor
telemarketing operátor
tester softwaru 
tester-analytik
topič-údržbář
truhlář
údržba zeleně
údržbář
úklid kanceláří
úklidový pracovník
vrátný
výroba platových oken
výroba sáčků
vývoj a správa IS
web grafik
zadávání dat do pc
zámečník

Otázka č.5:
V případě, že již zaměstnáváte osoby se zdravotním postižením, uveďte, jaké problémy v této oblasti řešíte?

Zde je seznam nejčastějších problémů: 

  • častější a dlouhodobější pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů

  • dlouhodobé lázeňské pobyty a z toho plynoucí potřeba řešení pracovní zástupnosti

  • nízké pracovní tempo

  • omezené možnosti dalšího pracovního rozvoje dané zdravotním postižením

  • obtížnější komunikace u sluchově postižených

  • složitější administrativa spojená se zaměstnáváním zdravotně postižených

  • omezené možnosti přeřazení na jiný druh práce, nízká adaptibilita

 

Odkazy:

Seznam volných pozic pro osoby se zdravotním postižením

Výstupy a výsledky projektu PŘIPOJ SE A PRACUJ

 
 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1