Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Výstupy a výsledky projektu

Hlavní cíl projektu, pomoci skupině až 14 osob se zdravotním postižením z Prahy začlenit se do společnosti a na trh práce, byl dosažen a překročen. Naším rozvojovým kurzem prošlo 18 zdravotně postižených osob, z nichž 14 kurz absolvovalo úspěšně. Místo jedné třetiny absolventů (5) jsme jich po skončení projektu v našem sdružení zaměstnali více než dvě třetiny (10). Tím byl dvojnásobně překročen počet, ke kterému jsme se v zadání projektu zavázali. Minimálně dva ze zbývajících 4 zaměstnanců, kteří v našem sdružení dále po skončení projektu nepokračovali, si našli práci u jiného zaměstnavatele. O zbývajících dvou zaměstnancích nemáme k dnešnímu dni žádné zprávy, jak se na pracovním trhu uplatnili.

Analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením u soukromých společností byla provedena na základě "Šetření postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením". Její závěry je možno nalézt zde, stejně jako seznam volných pozic pro zdravotně postižené, který vznikl v rámci tohoto šetření.

Prostředky na podporu výzkumu léčby poranění míchy
Díky vztahům, které účastníci kurzu v rámci svého tréninkového zaměstnání navázali, mohlo naše sdružení uzavřít darovací smlouvy v objemu cca 210tis Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci veřejné sbírky a byly dále využity v souladu s účelem veřejné sbírky. Další informace včetně vyúčtování veřejné sbírky jsou přístupné zde.

 

Odkazy:

Analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením u soukromých společností

Seznam volných pozic pro osoby se zdravotním postižením

Vyúčtování veřejné sbírky na podporu výzkumu léčby poranění míchy

 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1