Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci skupině až 14 osob se zdravotním postižením z Prahy začlenit se do společnosti a na trh práce. V rámci projektu proběhne společné pětidenní školení na získání komunikačních dovedností při vedení telefonického rozhovoru, zjišťování potřeb zákazníka, telemarketingu, prodeje po telefonu a fundraisingu. Získané znalosti a dovednosti budou poté praktikovány v tréninkovém zaměstnání. V jeho průběhu budou jednotliví účastníci individuálně školeni k využívání nástrojů a prostředků informačních a telekomunikačních technologií pro práci z domova. Prakticky se při své práci naučí využívat systém pro správu a sdílení kontaktů a vztahů se zákazníky v rámci pracovního týmu.

V rámci tréninkového zaměstnání budou účastníci mj. telefonicky zjišťovat u dané skupiny firem jejich postoj k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a možnosti pracovního uplatnění účastníků kurzu. Výsledky tohoto šetření budou jedním z výstupů projektu, který budou moci využít všichni ostatní zdravotně postižení při hledání trvalého zaměstnání a také subjekty připravující další programy na pomoc osobám se zdravotním postižením. Stěžejní náplní tréninkového zaměstnání bude práce na pozici fundraiser, jehož úkolem bude aktivní vyhledávání a navazování vztahů s dárci ochotnými podpořit rozšíření pracoviště, kde probíhá klinická studie léčby poranění míchy.

Při výběru účastníků kurzu budeme dávat přednost osobám s těžším zdravotní postižením, které jsou vyřazením ze společnosti ohroženy více. Upřednostňovat budeme především osoby s poraněnou míchou, neboť aktivity našeho sdružení jsou zaměřeny na podporu metod léčby tohoto typu poranění.

Účastníkům bude v závěru kurzu nabídnuto trvalé zaměstnání v našem sdružení. Nejméně 5 z nich poté bude moci uzavřít s naším sdružením pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Ostatním účastníkům kurzu pomohou získané znalosti, dovednosti a zkušenosti zvýšit pravděpodobnost jejich uplatnění na volném pracovním trhu.

 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1