Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

O nás

Krédo

Vědecký a technologický pokrok je základem pro kvalitnější a delší život.

 

Pokrok vědy a technologií nepochybně přispěl k mírnému prodloužení průměrné délky lidského života. Tento trend pokračuje, nicméně technologie jako buněčná terapie mohou v tomto ohledu znamenat poměrně významný posun. Pomáhat technologiím s takovými ambicemi je posláním našeho sdružení.

 

Podporujeme BUNĚČNOU TERAPII

Velké naděje regenerační medicíny se upírají k buněčné terapii. Ta je založena na náhradě poškozených buněk buňkami novými. Využívá se vlastností tzv. kmenových buněk, které se za jistých okolností mohou vyvinout v jakékoliv specializované typy potřebné k náhradě poškozené tkáně, například mozkové buňky (neurony), buňky svalů, kostí, chrupavky, kůže, jater, oční sítnice apod. Výzkum v této oblasti je v ČR na špičkové světové úrovni zásluhou výzkumných pracovišť sdružených v Centru buněčné terapie a tkáňových náhrad. Tato pozice je ale ohrožena nedostatkem finančních prostředků, které chybějí především na stavební úpravy, na rozšíření kapacit výzkumných pracovišť a na vybudování speciálních ultračistých prostor.

Naše sdružení zařadilo v roce 2005 podporu buněčné terapie mezi své hlavní priority. Zahájili jsme veřejnou sbírku a rovněž spolupráci s vozíčkáři ochotnými podílet se na získávání finančních prostředků na výzkum.

 

Sbírka na podporu BUNĚČNÉ TERAPIE

Od 1. března 2006 do 31. srpna 2007 je možné přispět na sbírkové konto 39988028/2400 u eBanky a.s.. Finanční prostředky budou využity především na rozšíření kapacity pracoviště, kde probíhá klinická studie aplikace buněčné terapie při léčbě poraněné míchy a k k vybudování specializovaného pracoviště s ultračistými prostory pro pěstování a diferenciaci kmenových buněk.

 

Projekt VOZÍČKÁŘI SOBĚ

V rámci tohoto projektu vznikl team sestavený z vozíčkářů-fundraiserů, jehož záměrem je oslovovat potenciální dárce především z řad podnikatelů a soukromých firem. Práci lze vykonávat z domova. Team je otevřen dalším zájemcům z řad zdravotně postižených, kteří kromě mzdy dostávají také příspěvek na internet a telekomunikační poplatky.

 

Projekt Školení komunikačních dovedností

V návaznosti na projekt VOZÍČKÁŘI SOBĚ vznikl podpůrný projekt, na který jsme požádali o finanční prostředky z Evropských sociálních fondů. Jeho cílem je zvýšení komunikační dovednosti zdravotně postižených spoluobčanů a prohloubení jejich znalosti ve využívání moderních informačních a telekomunikačních nástrojů pro práci z domova.

 
 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1