Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Popis pokračování činnosti po skončení podpory

Po ukončení financování projektu z ESF bude nejméně pět účastníků projektu zaměstnáno v našem sdružení na trvalý pracovní poměr, kde budou dále působit v pozici fundraiser a pracovat ze svého domácího pracoviště. Ostatní účastníci budou mít možnost najít svého budoucího zaměstnavatele v rámci tréninkového zaměstnání, kdy budou u dané skupiny firem provádět šetření jejich postoje k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zjišťovat počet a druh volných pracovních míst a možností pracovního uplatnění účastníků kurzu.

Zdrojem financování činnosti po skončení podpory z ESF budou dílem příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dílem zisk z doplňkové činnosti (služby telemarketingu, apod) a dílem sponzorské příspěvky a dary.

 
 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1