Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Přínos pro cílové skupiny

Projekt přinese jeho účastníkům - osobám se zdravotním postižením:

 • zvýšení jejich kvalifikace a dovedností 

 • praktické zkušenosti z tréninkového zaměstnání 

 • placený tréninkový pracovní úvazek na 6měsíců 

 • zvýšení pravděpodobnosti získání pracovního uplatnění na trhu práce.

Minimálně 5 zdravotně postižených účastníků projetu získá po jeho skončení trvalé zaměstnání v našem sdružení, které:

 • řeší problémy zdravotně postižených s každodenním cestováním do zaměstnání tím, že pracují z domova 

 • řeší problémy postiženích s počátkem pracovní doby, neboť nabízená práce bude v klouzavém pracovním režimu 

 • řeší problémy s délkou pracovní doby tím, že práce je hodnocena především výkony a plněním zadaných úkolů, navíc lze případně dohodnout zkrácenou délku pracovního úvazku 

 • řeší problémy s bezbariérovým přístupem na pracoviště tím, že pracoviště se nachází v domácím prostředí postiženého 

 • přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně, k možnosti seberealizace a k mimopracovním společenským aktivitám.

 

Přínos výstupů činnosti týmu tréninkových zaměstnanců

 

1. analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením u soukromých společností

 
 • účastníci programu budou v průběhu tréninkového zaměstnání zjišťovat u vybraných subjektů - podniků, firem a úřadů z Prahy - jejich postoj k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a možnosti pracovního uplatnění účastníků kurzu 

 • výsledků analýzy, která bude volně přístupná na webových stránkách sdružení, budou moci k získání trvalého pracovního poměru využít kromě samotných účastníků projektu také všichni ostatní příslušníci cílové skupiny 

 • výsledky analýzy mohou pomoci k realizaci dalších projektů na podporu integrace cílové skupiny ohrožené sociální exkluzí

2. prostředky na podporu výzkumu léčby poranění míchy

 • účastníci projektu budou v průběhu tréninkového zaměstnání oslovovat potenciální dárce z řad pražských firem se žádostí o příspěvek do veřejné sbírky na podporu výzkumu léčby poranění míchy 

 • získané prostředky pomohou k realizaci klinické studie léčby poranění míchy, možnost léčby poranění míchy je nadějí pro příslušníky cílové skupiny k návratu k normálnímu životu a k začlenění do společnosti

 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1