Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Aktuality

4. 10. 2007 Odevzdání závěrečné zprávy projektu a zprávy auditora.
27. 9. 2007 Zveřejněna analýza "Šetření postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením".
5. 9. 2007 Zahájen audit projektu.
31. 7. 2007 Ukončení projektu. 
2. 7. 2007 Zahájeno "Šetření postoje zaměstnavatelů k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením".
2. 7. 2007 Sedm absolventů kurzu z druhé skupiny pokračuje dále jako zaměstnanci sdružení na pozici Fundraiser.
18. 5. 2007 Naší žádosti o prodloužení trvání projektu do 31. 7. 2007 bylo vyhověno viz rozhodnutí o prodloužení.
3. 5. 2007 Odevzdána třetí monitorovací zpráva společně se žádostí o proplacení uznatelných výdajů.
2. 5. 2007 Tři absolventi kurzu z první skupiny pokračují dále jako zaměstnanci sdružení na pozici Fundraiser.
30. 4. 2007 První skupina tréninkových zaměstnanců ukončila své tréninkové zaměstnání. Druhá skupina tréninkových zaměstnanců pokračuje zatím do konce května. Žádáme o možnost prodloužení trvání projektu o dva měsíce do 31.7.2007.
l - IV 2007 V období leden až duben byla oslovena našimi tréninkovými zaměstnanci v rámci projektu více než tisícovka potenciálních firemních dárců. Výsledky úsilí našich fundraiserů je možné najít zde.
28. 2. 2007 Odevzdána druhá monitorovací zpráva společně se žádostí o proplacení uznatelných výdajů.
25.1. 2007 Získání prvního dárce do sbírky na buněčnou terapii v rámci projektu. Společnost Annonce, k.s. přispěla finančním darem ve výši 20.000,-Kč. Děkujeme.
2.1. 2007 Druhá skupina zdravotně postižených zahajuje tréninkové zaměstnání na pozici FUNDRAISER.
18-20.12. 2006 Školení komunikačních dovedností a telemarketingu.
15.12. 2006 Školení fundraisingu.
14.12. 2006 Přednáška Dr. Jendelové z Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad o možnostech buněčné terapie při léčbě poraněné míchy a dalších chorob pro druhou skupinu účastníků kurzu.
14.12. 2006 Zahájen druhý běh školení telemarketingu, komunikačních dovedností a fundraisingu viz fotogalerie.
1.11. 2006 První skupina zdravotně postižených zahajuje tréninkové zaměstnání na pozici FUNDRAISER.
24.10. 2006 Upřesnění termínu školení telemarketingu, komunikačních dovedností a fundraisingu. Termín stanoven na 14.12 - 20.12.2006
16.10. 2006 Zahájení výběru účastníků pro druhý běh kurzu, uzávěrka stanovena na 30. listopadu. 
12-13. 10. 2006 Školení fundraisingu a závěrečné vyhodnocení celého školícího týdne.
11.10. 2006 Přednáška Dr. Jendelové z Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad o možnostech buněčné terapie při léčbě poraněné míchy a dalších chorob pro účastníky prvního běhu kurzu viz fotogalerie.
9-11. 10. 2006 Školení telemarketingu a komunikačních dovedností v Domově sv.Karla Boromejského v Praze 6 Řepích viz fotogalerie.
6. 10. 2006 Odevzdána první monitorovací zpráva společně se žádostí o proplacení uznatelných výdajů.
22. 9. 2006 Uzávěrka přihlášek do prvního běhu kurzu.
12. 9. 2006 Vítězem výběrového řízení na dodavatele školení telemarketingu a komunikačních dovedností se stala PULS vzdělávací agentura, která nabídla nejlevnější cenu a zároveň velmi kvalitní bezbariérové prostory a zázemí pro vozíčkáře v Domově sv.Karla Boromejského v Praze 6 Řepích.
9. 8. 2006 Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele školení telemarketingu a komunikačních dovedností. Osloveny společnosti CENTRUM DOHODY, S.R.O.; INSTITUT INPRO, a.s.; PULS vzdělávací agentura; Skills, spol. s r.o.
10. 7. 2006 Spuštění webových stránek projektu.
1. 7. 2006 Zahájení projektu PŘIPOJ SE A PRACUJ.
29. 6. 2006 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hl. m. Prahy a Evropského sociálního fondu.
25. 5. 2006 Schválení žádosti o finanční podporu z JPD3 Zastupitelstvem hl.m. Prahy.
12. 4. 2006 Výběrová komise doporučila naši žádost o finanční podporu z JPD3 ke schválení.
17. 3. 2006 Žádost o finanční podporu z JPD3 prošla úspěšně věcným hodnocením do dalšího kola.
2. 2. 2006 Žádost o finanční podporu z JPD3 prošla úspěšně hodnocením formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti.
5. 1. 2006 Podání žádosti o finanční podporu pro projekt PŘIPOJ SE A PRACUJ v rámci 3. výzvy předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hl. m. Prahy a Evropského sociálního fondu v rámci grantového schématu Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
 

 

 

^ nahoru ^

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1