Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Individuální školení informačních a komunikačních nástrojů pro práci z domova

Školení navazuje na předchozí školení komunikačních dovedností, telemarketingu a fundraisingu. Školení bude prováděno individuálně na jejich domácím pracovišti a bude ho vykonávat vedoucí týmu tréninkových zaměstnanců.

 

Školení je plánováno v rozsahu 7x6hodin. Účastníci školení budou postupně seznámeni s možnostmi informačních a komunikačních technologií, bude jim zprovozněna a prakticky předvedena možnost volání po internetu -VoIP, budou zaškoleni v navázání konferenčního hovoru, který bude využíván pro vedení porad, budou seznámeni se základním přehledem funkcí systému CRM a s jeho ovládáním, budou jim zadána praktická cvičení k prohloubení znalostí a dovedností práce se systémem tak, aby ho co nejdříve mohli začít využívat ke své práci. V dalších fázích školení bude prostor k řešení dotazů a případných potíží a bude prohlubována znalost základních funkcí systému a postupně přidáváno a rozšiřováno poznání dalších funkcí systému. Na závěr kurzu bude proveden test dosažených znalostí.

 

Pro podporu školení a praktického používání systému CRM bude v rámci přípravy školení vypracován manuál/průvodce systémem CRM.

 
 
 

 

 

< zpět >

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1