Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Školení komunikačních dovedností, telemarketingu a fundraisingu

Školení proběhlo ve dvou bězích. První skupina byla proškolena v týdnu od 9. října do 13. října 2006. Školení druhé skupiny se konalo ve dnech 14. a 15. prosince a 18. až 20. prosince 2006 v Domově sv.Karla Boromejského v Praze 6 Řepích viz fotogalerie.

 

Náplň školení:

TELEMARKETING aneb jak profesionálně telefonovat
  - prozákaznická orientace
  - osobní rozvoj
  - komunikační dovednosti
  - telefonování
  - obtížné situace
  - zvládání stresu a zátěže

FUNDRAISING - základy fundraisingu
  - úvod - co je fundraising
  - jak hledáme své dárce
  - metody fundraisingu
  - úvod do plánování fundraisingu
  - etika fundraisingu

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
  - Lisabonská strategie Evropské unie
  - aktuální stav naplňování cílů Lisabonského procesu v ČR
  - životní prostředí
  - zvýšení efektivity využívání energetických zdrojů
  - orientace na obnovitelné přírodní zdroje
  - realizace ekologické daňové reformy
  - změna vzorců spotřeby a výroby
  - environmentálně udržitelné metody produkce
  - problematika veřejného zdraví
  - problematika udržitelné dopravy
  - snížení celkového objemu emisí a zlepšení kvality ovzduší
  - environmentální aspekty cestovního ruchu
  - ochrana biodiversity

BUNĚČNÁ TERAPIE
  - regenerativní medicína
  - náhrada poškozených buněk
  - kmenové buňky
  - možnosti léčby
  - léčba poraněné míchy
  - materiály pro přemostění poškozených míst
  - zdroje kmenových buněk
  - diferenciace kmenových buněk
  - čistota prostředí
  - dosavadní průběh a výsledky klinické studie
  - další vývoj a jeho překážky
  - dotazy, diskuse

 
 

 

 

< zpět >

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1