Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Tréninkové zaměstnání

Smyslem tréninkového zaměstnání je ověření teoretických znalostí získaných školením komunikačních dovedností, telemarketingu a fundraisingu v praxi a získání cenných praktických zkušeností a návyků důležitých pro nalezení a vykonávání trvalého zaměstnání.

 

Náplní práce zaměstnanců na tréninkových postech bude provádění marketingového průzkumu a fundraisingu. Předběžný návrh činnosti počítá s tím, že budou telefonicky kontaktovat určenou skupinu firem a zjišťovat informace o tom, jakým způsobem se soukromé společnosti staví k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kolik takových osob zaměstnávají, zda a kolik pracovních míst plánují v nejbližší době pro zdravotně postižené zřídit, jestli by využili pracovníka pracujícího z domova pro sjednávání obchodních schůzek, telemarketinku či prodeje po telefonu, a zda by byli ochotni podpořit výzkum léčby poranění míchy.

 

Mezi základní povinnosti zaměstnanců bude patřit vedení zápisů o všech jejich aktivitách směrem ke kontaktovaným subjektům v systému CRM (zápisy z provedených jednání, kontaktní informace, datum a délka jednání, výsledky, další postup, apod) Tyto informace budou důležitým podkladem pro vedení tréninkového týmu a základem pro výstupy projektu. Kvalita vedení těchto zápisů bude proto vedle dosažených výkonů hlavním kritériem při hodnocení zaměstnanců.

 

Týmu tréninkových pracovníků bude poskytována veškerá podpora ze strany realizačního týmu (vedoucí týmu, asistent a manažer projektu). Komunikace mezi členy týmu a jeho vedením bude probíhat elektronicky prostřednictvím systému CRM. Pravidelné koordinační porady za účasti celého týmu tréninkových pracovníků budou realizovány prostřednictvím telefonické konference. Vedoucí týmu tréninkových zaměstnanců bude provádět pravidelné návštěvy tréninkových zaměstnanců na jejich domácím pracovišti min. jednou do měsíce, kde bude možnost řešit jejich případné dotazy a individuální požadavky.

 

Výstupem činnosti týmu tréninkových pracovníku bude:

  • analýza situace v zaměstnávání osob se zdravotním postižením u soukromých společností 

  • navázání vztahů s dárci ochotnými podpořit výzkum léčby poranění míchy.

Účastníci tréninkového zaměstnání obdrží potvrzení/certifikát o absolvování školení informačních a telekomunikačních nástrojů pro práci z domova a o praxi na tréninkové pozici.

 
 
 

 

 

< zpět >

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1